apipaturoti

apipaturoti
×apipãturoti tr. apžiūrėti, aptvarkyti: Visus reikia apipãturot . \ paturoti; apipaturoti; papaturoti; supaturoti; užpaturoti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • papaturoti — ×papãturoti intr. 1. pasaugoti, pasekti: Papãturoj, kad niekas neineit pirkion Dglš. Papãturok, kad neišbėgtų puodas Rk. Papãturok – bitės spiečių leis Trgn. Papãturok, kai grįš atgalio, pasakysi Ktk. Nepapãturojau, ir nebėr viščioko Ut. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paturoti — ×pãturoti, oja, ojo (brus. пaтypaць) intr. 1. Pb kreipti dėmesį, imti į galvą, paisyti: Tai kad tu tuoj ir pãturoji – aš tik juokais pasakiau Sv. Nepãturok, kas ką šneka Dl. Tu jo nepãturok, dirbk saviškai Skdt. Nepãturok jo, kaip anas nori …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • supaturoti — ×supãturoti tr., intr. Dglš supaisyti, sužiūrėti: Ką tu čia supãturosi mane, nepaturok! Ob. Supãturosi vaiko, kas jam užeina kartais Ob. Ką svietas kalba, nesupãturosi Trgn. paturoti; apipaturoti; papaturoti; supaturoti; užpaturoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpaturoti — ×užpãturoti tr. pastebėti: Tie neažpãturojo Strn. paturoti; apipaturoti; papaturoti; supaturoti; užpaturoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”